Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania.

Pytanie:

Jedna z naszych jednostek Ochotnicza Straż Pożarna chce zakupić samochód pożarniczy koszt około 350.000 - 400.000 zł brutto. Ma to być auto używane (nowe kosztuje około 800.000 zł) po karosacji (przystosowanie podwozia samochodu do wypełniania określonej funkcji przez zamontowanie odpowiedniego nadwozia w tym przypadku zabudowa pożarnicza ), tzn. podwozie wraz z kabiną mają być używane natomiast cała karosacja - zabudowa pożarnicza, ma być nowa z 2016 r. Firmy zajmujące się karosacją pojazdów wykonują tę usługę na różnych podwoziach (Volvo, Mercedes, Man itp.). Panowie Strażacy mają wytypowaną markę ze względów technicznych i jest to według nich najlepsza marka. Czy będzie naruszeniem ustawy Pzp wskazanie w siwz konkretnej marki pojazdu i prosić o złożenie tylko ofert przedstawiających konkretną markę, jeżeli firmy zajmujące się karosacją mogą odszukać na rynku wtórnym i zakupić odpowiednie podwozie i wykonać na nim nową zabudowę pożarniczą (karosację)?

Odpowiedź:

Niestety nie ma takiej możliwości, aby w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazać konkretny znak towarowy przedmiotu zamówienia bądź jego elementu, gdyż takie wskazanie znaku towarowego naruszyłoby przepis art. 29 ustawy Pzp (jest to tzw. dyskryminacja bezpośrednia).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie Podkreślić trzeba, że zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby spełniał on minimalne wymagania zamawiającego. Jeżeli więc pewne wymagania techniczne są - biorąc pod uwagę obiektywizm zamawiającego - bardzo istotne i mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania zamawiającego, to należy je uwzględnić przy sporządzaniu opisu.

Podkreślić też trzeba, że na wybór najlepszych dla zamawiającego rozwiązań wpływ mają również kryteria oceny ofert, które mogą dotyczyć również parametrów technicznych i jakościowych związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę obowiązek stosowania innego kryterium oceny ofert oprócz ceny, prowadząc przedmiotowe postępowanie warto poprosić strażaków o pomoc w ustaleniu takich kryteriów.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 29, art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.
  Przedłużenie terminu związania ofertą
 • Zmiany w Pzp w 2016 roku

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące postępowania z zakresu Pzp.
  Pzp
 • Szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu przetargowym jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia.
  Szacowanie wartości zamówień
 • Roboty budowlane

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Na podstawie przepisów Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Roboty budowlane