Partnerzy serwisu:
Obowiązkiem wykonawcy jest określenie okresu rękojmi zgodnie z wymaganiami siwz.

Pytanie

Zamawiający jako kryterium pozacenowe przyjął wydłużenie okresu rękojmi. W opisie kryterium przyjęto punktację w przedziale od 24 do 60 miesięcy. Co zrobić z ofertą , w której nie wpisano tego parametru? Czy można przyjąć, że wynosi on 24 miesiące zgodnie z Kodeksem cywilnym?

Odpowiedź

Ofertę, w której nie podano wymaganego okresu rękojmi , należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca powinien ten termin wprost określić w ofercie - stosownie do wymogów siwz.

 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Odpowiednio sformułowane pełnomocnictwo upoważnia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
  Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Pzp
  Nowelizacja Pzp
 • Limit zamówień uzupełniających

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Nowelizacja Pzp nie przewiduje górnego limitu do udzielania zamówień uzupełniających.
  Limit zamówień uzupełniających