Partnerzy serwisu:
Nowelizacja Pzp nie zmieniła zasad ogłaszania zamówień publicznych przez zamawiających. W przypadku przetargu nieograniczonego na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający ma obowiązek publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie

Nowelizacja ustawy Pzp zmieni reguły udzielania zamówień m.in. w trybie przetargu nieograniczonego. Czy w przypadku postępowań do kwot unijnych zmieni się termin składania ofert? Czy czas dostarczenia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu w przetargu o wartości do kwot unijnych to 5 dni? Czy jeśli będę prosić wykonawcę o uzupełnienie dokumentu, to również będzie obowiązywać jakiś termin? Jak będzie wyglądać procedura? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź

Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa różnica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego będzie polegać na tym, że wykonawcy wraz z ofertą złożą tylko własne oświadczenie. Nie przedstawią natomiast od razu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

 • Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp z dnia 22 czerwca 2016 wprowadziła skrócenie terminu składania ofert.
  Zmiana terminu składania ofert
 • Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  Nowelizacja Pzp wprowadza rozwiązanie, które uniemożliwia skuteczne powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli ten podmiot trzeci nie będzie realizował tej części zamówienia do której został wykazany jego potencjał.
  Wspólne podpisanie umowy
 • Okres rękojmi w przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Obowiązkiem wykonawcy jest określenie okresu rękojmi zgodnie z wymaganiami siwz.
  Okres rękojmi
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu