Partnerzy serwisu:
Zamawiający, który chce opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne może je przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub udostępnić na stronie internetowej.

Pytanie:

Zamawiający chce opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne . Gdzie należy je zamieścić? Ustawa Pzp w poprzednim brzmieniu nakazywała publikację na własnej stronie WWW zamawiającego. Obecnie stanowi, iż na stronie internetowej.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Wstępne ogłoszenie informacyjne zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień (profilu nabywcy).

Przed nowelizacją profil nabywcy definiowany był jako miejsce wyodrębnione dla zamówień publicznych na stronie internetowej zamawiającego. W obowiązującym od 28 lipca 2016 r. art. 13 ust. 1 ustawy Pzp nie używa się określenia, że jest to strona internetowa zamawiającego, lecz "strona internetowa". Biorąc pod uwagę inne brzmienie przepisu niż uprzednio, należy przyjąć, że nie ma wymogu, aby miejscem zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego było miejsce wyodrębnione dla zamówień na stronie internetowej zamawiającego.

Podstawa prawna

- art. 13 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 • Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia .
  Dokumenty elektroniczne
 • Stawka VAT w formularzu ofertowym

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców cen w zakresie zastosowania stawki VAT.
  Stawka VAT w formularzu ofertowym
 • Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Nowa ustawa Pzp przewiduje przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne kilka koniecznych do zastosowania regulacji, jak np. zamieszczanie ogłoszenia w BIP zamawiającego.
  Udzielanie zamówień na usługi społeczne