Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.

Pytanie:

Czy gmina może prowadzić postępowanie w imieniu OSP będącego stowarzyszeniem? Jeżeli tak, to czy w takim przypadku ogłoszenie i siwz mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej gminy?

Odpowiedź:

OSP może upoważnić gminę do przeprowadzenia w swoim imieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.

Jedną z zasad Pzp jest to, że postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający . Jest on odpowiedzialny za wszystkie czynności zmierzające do udzielenia zamówienia. Jednakże wolno mu powierzyć tzw. pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

Pomocnicze działania zakupowe

Ustawa Pzp wymienia przykładowe czynności, które można uznać za pomocnicze działania zakupowe. Są to w szczególności:

1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych,

2) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia ,

3) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego (art. 15 ustawy Pzp).

 • Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający, który chce opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne może je przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub udostępnić na stronie internetowej.
  Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp
 • Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia .
  Dokumenty elektroniczne
 • Stawka VAT w formularzu ofertowym

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców cen w zakresie zastosowania stawki VAT.
  Stawka VAT w formularzu ofertowym