Partnerzy serwisu:
Na podstawie artykułu 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Pytanie

Co stanowi dokumentację przy zamówieniu o wartości 20.000 zł realizowanym w trybie zapytania o cenę? Czy jest konieczność zamieszczania informacji na stronie internetowej.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Odpowiedź

Zamówienie, o którym mowa w pytaniu, jest tzw. zamówieniem podprogowym i nie stosuje się do niego przepisów ustawy Pzp, a jedynie regulacje obowiązujące u zamawiającego oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Warto stworzyć regulamin dokonywania takich zakupów, który zapewni przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. Względem zamówień o takiej wartości zamawiający może samodzielnie ustalić procedurę ich dokonania. To w niej należy określić zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania. Jej koniecznym elementem będą przede wszystkim dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia oraz wyboru trybu postępowania. 

Zamawiający nie jest w tej sytuacji zobowiązany do sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z rozporządzeniem. Nie musi także zamieszczać informacji na stronie internetowej, jeżeli nie wynika to z obowiązującego u niego regulaminu udzielania zamówień podprogowych i może w inny sposób poszanować zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.