Partnerzy serwisu:
W ogłoszeniu o zamówieniu o wartości równej progom unijnym lub od nich wyższej w sekcji III.1.2 i III.1.3 nie opisywałam wprost dokumentów na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej, ale zaznaczyłam pole: "kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia".

Pytanie:

Czy było to prawidłowe działanie? Zapisy SIWZ dotyczące tych zagadnień były bardzo obszerne i nie mieściły się w ogłoszeniu.

Odpowiedź:

Na gruncie polskich i unijnych przepisów jednym z obligatoryjnych elementów ogłoszenia o zamówieniu jest wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z uwagi na cel tych regulacji zamawiający powinien był w pkt III.1.2 i III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu uzupełnić wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli ze względów technicznych (limit znaków) nie było to możliwe, należało zamieścić skróconą informację w tym zakresie.

Względnie, po wyczerpaniu limitu znaków w pkt III.1.2 i III.1.3 formularza zamawiający mógł zamieścić pozostały zakres informacji w pkt VI pkt 3 Informacje dodatkowe formularza ogłoszenia. Dopiero wówczas, gdy po zamieszczeniu skróconej informacji brakowało miejsca na jakiekolwiek dodatkowe dane, zamawiający powinien był odesłać do zapisów dokumentacji postępowania. Nie miał natomiast podstaw, by to robić, jeśli nie zamieścił w ogłoszeniu nawet skróconej wersji wykazu.