Partnerzy serwisu:
Nie istnieje przepis, który umożliwiałby żądanie od wykonawcy złożenia wyjaśnień w zakresie terminu związania ofertą. Przepisy ustawy Pzp zawierają bowiem dwie podstawy wezwania do złożenia wyjaśnień.

Pytanie:

W prowadzonym przez nas przetargu wykonawca złożył ofertę bez wymaganego formularza ofertowego. Po sprawdzeniu czy informacje, które zawierałby formularz, można uzyskać z pozostałych dołączonych do oferty dokumentów, zamawiający stwierdził, że brakuje oświadczenia wykonawcy o terminie związania ofertą (który był wskazany w formularzu). Czy w takiej sytuacji oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Czy jest możliwość zwrócenia się do wykonawcy o złożenie wyjaśnienia dotyczącego terminu związania ofertą?

Odpowiedź:

W zaistniałym stanie faktycznym brak jest podstawy prawnej do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień jak i do tego by odrzucić ofertę.

Kiedy wezwanie do wyjaśnień?
Nie istnieje w tym przypadku przepis, który umożliwiałby żądanie od wykonawcy złożenia wyjaśnień w zakresie terminu związania ofertą. Przepisy ustawy Pzp zawierają bowiem dwie podstawy wezwania do złożenia wyjaśnień tj.:

art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotem wyjaśnień mogą być oświadczenia i dokumenty określone w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotem wyjaśnień może być wyłącznie treść oferty.
Termin związania ofertą nie stanowi treści oferty, a oświadczenie w tym zakresie nie zostało zawarte w katalogu oświadczeń i dokumentów z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym wezwanie do wyjaśnień w zakresie terminu związania ofertą oznaczałoby wyjście poza dopuszczalny zakres wskazany w przywołanych wyżej przepisach. Byłoby to więc działanie zamawiającego bez podstawy prawnej.

Więcej na portalzp.pl

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior