Partnerzy serwisu:
Jeśli wykonawca zaszyfrował ofertę kluczem publicznym z innego postępowania a następnie wprowadził ją do środka komunikacji elektronicznej, to zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z jej treścią. Należy zatem uznać, iż oferta w ogóle nie została złożona w tym postępowaniu.

Pytanie:

W postępowaniu powyżej progów unijnych jednej z ofert nie można było odszyfrować. Po przekazaniu wszelkich danych do miniPortalu otrzymaliśmy odpowiedź, że oferta została zaszyfrowana kluczem od innego postępowania. Dodam, że postępowanie podzielone jest na części. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Unieważnić całą procedurę czy tylko jej część (wykonawca poinformował nas w rozmowie telefonicznej, na którą część złożył ofertę)? Czy zakwalifikować w taki sposób zaszyfrowaną ofertę jako złożoną bezskutecznie? Jaką podstawą prawną się kierować?

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający udostępnił na miniPortalu klucz publiczny przeznaczony dla danego postępowania (części), to nie ma podstaw do jego unieważnienia. Jeśli wykonawca zaszyfrował ofertę kluczem publicznym z innego postępowania a następnie wprowadził ją do środka komunikacji elektronicznej, to zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z jej treścią. Należy zatem uznać, iż oferta w ogóle nie została złożona w tym postępowaniu.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie UZP „Do szyfrowania oferty jest potrzebne ID postępowania, klucz publiczny, który zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej oraz przygotowana przez wykonawcęoferta. ID postępowania i klucz publiczny można także pobrać ze strony miniPortalu z zakładki »Lista wszystkich postępowań, po wybraniu konkretnego, interesującego wykonawcę postępowania«”. 

Więcej na portalzp.pl

Anna Kaźmierczak