Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy jeden wykonawca złożył w tym samym postępowaniu 2 oferty, to każda z tych ofert podlega odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie:

Postępowanie jest dobrowolnie prowadzone tylko w formie elektronicznej i tylko przez miniPortal i EPUAP. Wpłynęło 6 ofert elektronicznych i 1 papierowa. Jedna z ofert elektronicznych jest od wykonawcy, który wcześniej złożył ofertę papierową − czyli mamy wykonawcę, który złożył 2 oferty.

Czy oferta papierowa jest nieważna w myśl ustawy − niezgodna z ustawą i siwz? Jak powiadomić „papierowego” wykonawcę o zmianach siwz oraz czynnościach podejmowanych podczas postępowania, jeśli przewidziano komunikację jedynie przez EPUAP? Jak w tej sytuacji powinien zachować się zamawiający?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy jeden wykonawca złożył w tym samym postępowaniu 2 oferty, to każda z tych ofert podlega odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

Z treści pytania wynika, że jeden z wykonawców złożył w postępowaniu 2 oferty – jedną w postaci elektronicznej, a drugą pisemnie – tj. „na papierze”. Rozumiem, że wykonawca nie skorzystał z uprawnienia z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp, pozwalającego mu przed upływem terminu składania ofert na zmianę a nawet wycofanie złożonej oferty.

Mając zatem na względzie art. 82 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, należy stwierdzić, że podmiot składający te oferty uchybił ww. przepisowi. Skoro tak, to obie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp jako niezgodne z ustawą.

Tomasz Dziedzic

Więcej na Portal ZP