Partnerzy serwisu:
od 18 października 2018 r. JEDZ sporządza się w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne jest zatem złożenie go w formie skanu dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie:

Proszę o wskazanie, czy dokument JEDZ złożony w postępowaniu (w naszym przypadku według stanu prawnego przed 18.10.2018 r.) w formie skanu tj. podpisanego odręcznie dokumentu, a opatrzonego następnie przez tę samą osobę elektronicznym kwalifikowanym podpisem można uznać za prawidłowe? Obecne orzeczenia KIO (m.in. sygn. akt KIO 2611/18 i KIO 119/19) generują wątpliwości po stronie zamawiającego.

Odpowiedź:

Począwszy od 18 października 2018 r., JEDZ sporządza się w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne jest zatem złożenie go w formie skanu dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeśli natomiast chodzi o stan prawny sprzed 18 października 2018 r., kluczowe znaczenie dla ustalenia istnienia możliwości złożenia JEDZ w postaci skanu dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym należycie umocowanej osoby, ma treść dokumentacji postępowania, w tym wymogi zawarte w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu.

Więcej na portalzp.pl

Katarzyna Bełdowska

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.