Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Pzp wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.

wykoPytanie:

Opublikowałam siwz i otrzymałam pytania do przetargu od jednego z wykonawców. Postępowanie jest podzielone na wiele części a pytania, które wpłynęły, są bardzo ogólne i można się jedynie domyślać, których części dotyczą. Czy wolno mi zwrócić się do wykonawcy z prośbą o ich doprecyzowanie? Jak to zrobić? Czy wystarczy wystosowanie prośby e-mailem? Czy trzeba zachować oficjalną drogę i pismo powinno być podpisane przez dyrekcję?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien udzielić odpowiedzi na zapytanie skierowane przez wykonawcę bez nieuzasadnionej ingerencji w jego treść. To wykonawcaInternetzamawiający nie ma uprawnień, aby wyręczać go w tym zakresie. Jeśli udzielona odpowiedź nie wyjaśni wszystkich wątpliwości wykonawcy, będzie mógł on ponownie skierować zapytania do zamawiającego.

Zgodnie z ustawą Pzpwykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak pod warunkiem, że pytanie wpłynęło w ściśle określonym terminie wynikającym z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Po upływie tej daty udzielenie odpowiedzi jest dobrą wolą zamawiającego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza je na tej stronie.

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Więcej na Portal ZP