Partnerzy serwisu:
Je瞠li koniec terminu do wykonania czynno軼i przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up造wa dnia nast瘼nego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Pytanie:

Mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Pzp − jeżeli ostatni dzień terminu udzielenia odpowiedzi przypada na dzień wolny od pracy dla zamawiającego np. sobotę lub niedzielę, to czy przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy i tym samym skraca się terminy określone w tym artykule?

Odpowiedź:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1)      na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2)      na 4 dni przed upływem terminu składania ofert − w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3)      na 2 dni przed upływem terminu składania ofert − jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne,

− pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Więcej na www.portalzp.pl

 • Zamawiaj帷y wskaza w siwz b喚dn stawk VAT - jak oceni oferty?

  vat
  Katarzyna Be責owska
  ...prawid這wo嗆 ka盥ej czynno軼i podj皻ej przez zamawiaj帷ego mo瞠 zosta zakwestionowana. Nie ma jednak w徠pliwo軼i, 瞠 zamawiaj帷y powinien zweryfikowa, czy zastosowana przez wykonawc stawka VAT jest prawid這wa i znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Tym samym, odradzam pozostawianie sprawy podatku bez wyja郾ienia.
  Przetarg nieograniczony
 • Czy zamawiaj帷y mo瞠 skr鏂i pierwotny termin sk豉dania ofert?

  przetarg nieograniczony
  Agata Hryc-L康
  Generaln zasad, obowi您uj帷 tak瞠 w procedurze przetargu nieograniczonego, jest wyznaczenie terminu sk豉dania ofert z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego do przygotowania i z這瞠nia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmian tre軼i siwz, okre郵aj帷ej r闚nie termin sk豉dania ofert, w uzasadnionych przypadkach.
  Ustawa Pzp
 • To zamawiaj帷y decyduje, czy zorganizuje wizj lokaln

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Anda豉-S瘼kowska
  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i siwz. Zamawiaj帷y jest zobowi您any udzieli wyja郾ie niezw這cznie, pod warunkiem dotrzymania termin闚, o jakich mowa w tym przepisie.
  SIWZ