Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy wykonawca przekazał połączone w jednym pliku PDF ofertę, formularz cenowy i JEDZ, a plik został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, takie przekazanie dokumentów należy uznać ? co do zasady ? za poprawne.

Pytanie:

W przetargu powyżej progów unijnych otrzymałam zeskanowane i połączone razem w jednym pliku PDF: ofertę, 
formularz cenowy i 
JEDZ.

Cały plik jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy takie przesłanie oferty jest poprawne? Czy może wykonawca powinien każdy dokument osobno zeskanować, podpisać kwalifikowanym podpisem i wysłać w oddzielnych plikach?

Odpowiedź:

W przypadku gdy wykonawca przekazał połączone w jednym pliku PDF ofertę, formularz cenowy i JEDZ, a plik został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, takie przekazanie dokumentów należy uznać − co do zasady − za poprawne.

„Składanie” kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywa się nieco inaczej niż dotychczas własnoręczne podpisywanie dokumentu. Jeżeli bowiem dokument papierowy był wielostronicowy, to dla zapewnienia integralności parafowane były zazwyczaj wszystkie strony a dodatkowo dokument był podpisywany na końcu w przeznaczonym do tego miejscu. Jeżeli z kolei występował z pakietem dokumentów papierowych (np. formularz ofertowy, formularz cenowy itd.) to utrwaliła się praktyka, że był podpisywany każdy z tych dokumentów z osobna we wskazanych przez zamawiającego miejscach przez upoważnione osoby ze strony wykonawcy.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl