Partnerzy serwisu:
Usługa wsparcia technicznego jest czymś zupełnie innym niż przeprowadzenie kursów z obsługi oprogramowania.

Pytanie: 

Zamawiający realizuje projekt finansowany ze środków UE. W projekcie zaplanowano zakup usługi wsparcia technicznego dla specjalistycznego oprogramowania ANSYS dla jednej jednostki organizacyjnej zamawiającego oraz kursy ANSYS dla innej jednostki. Obie usługi można zrealizować tylko w dwóch firmach. Czy zamówienie należy oszacować łącznie (wsparcie techniczne dla posiadanego już oprogramowania) z usługa szkoleniową, która ma być zamawiana jako odrębne zadanie projektowe i w innym czasie? 

Odpowiedź: 

Mimo, że często wsparcie techniczne jest połączone z usługą szkoleniową (jako np. naturalna konsekwencja po wdrożeniu), to w omawianym przypadku jestem zdania, że występują dwa odrębne zamówienia

Usługa wsparcia technicznego jest czymś zupełnie innym niż przeprowadzenie kursów z obsługi oprogramowania. Wsparcie techniczne, obok pomocy w korzystaniu z oprogramowania zawiera najczęściej również usługę serwisową, pomoc w zapewnieniu kompatybilności np. z różnymi przeglądarkami itp. Kurs z oprogramowania jest to zaś w dużym skrócie instruktaż dotyczący tego, jak korzystać z danego oprogramowania oraz jakie ma ono funkcje (najczęściej jednorazowy). 

O ile wsparcie techniczne jest tzw. zamówieniem klasycznym na usługę, do którego mają zastosowanie ogólne przepisy ustawy Pzp, ?o tyle kurs jest usługą szkoleniową – usługą społeczną (kody CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80511000-9 Usługi szkolenia personelu), w stosunku do której zastosowanie mają odrębne przepisy ustawy Pzp (art. 138g do 138s ustawy Pzp). Dodatkowo, wspomniane zamówienia, z racji tego że dotyczą różnych jednostek, nie tworzą, moim zdaniem, funkcjonalnej całości. 

Marta Mikulska-Nawacka 

Więcej na portalzp.pl 

 • Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

  oprogramowanie
  Andrzela Gawrońska-Baran
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedłużenie licencji na oprogramowanie cenę jako jedyne kryterium oceny ofert mogą zastosować zamawiający inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a pozostali zmawiający - przy wypełnieniu wymagań z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
  Nowa ustawa Pzp
 • Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Podanie nazwy własnej w ramach formułowanego opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
  Ustawa Pzp