Partnerzy serwisu:
Zamawiający w celu weryfikacji, czy zaoferowany sprzęt (wyposażenie) spełnia jego wymagania, może opierać się na oświadzeniu lub dokumentach przedniotowych.

Pytanie:

Prowadzimy przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych. Przedmiot zamówienia jest obszerny i różnorodny. Zawiera ok. 150 pozycji − poczynając od maszyn obrabiarek i komputerów, na małych śrubkach kończąc. Czy zamawiający, w celu sprawdzenia oferty wykonawcy, może poprzestać na jego oświadczeniu, że zaoferował sprzęt (wyposażenie) zgodne z dokumentacją? Czy należy żądać od wykonawcy kart zaoferowanych produktów na potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w opisie? Czy jeżeli zamawiający posiadając karty produktu, stwierdzi niezgodność ze swoim opisem, to poprzez wyjaśnienie treści złożonej oferty, wykonawca może zmienić daną pozycję wyposażenia na odpowiadającą opisowi? Przykładowo wykonawca zaoferował patelnię o średnicy 20 cm firmy Hendi za 150 zł, natomiast z opisu wynika, że średnica tej patelni powinna wynosić 30 cm. Czy wyjaśniając ofertę, wykonawca może zaproponować patelnię o średnicy 30 cm innej firmy i droższą? Czy musi to być w razie czego przedmiot tej samej firmy i w tej samej cenie tylko o odpowiedniej średnicy? Czy przez zmianę produktu zmieni się treść oferty?

Odpowiedź:

Potwierdzenie, że wskazany w ofercie sprzęt (wyposażenie) spełnia wymagania zamawiającego, może bazować na:

1)      oświadczeniu wykonawcy lub

2)      tzw. dokumentach przedmiotowych (np. kartach katalogowych) potwierdzających,            że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego

Zmiana wskazanego w ofercie produktu na inny stanowi niedozwoloną zmianę oferty i skutkuje jej odrzuceniem. 

Zamawiający w celu weryfikacji, czy zaoferowany sprzęt (wyposażenie) spełnia jego wymagania, może opierać się na:

1)      oświadczeniu wykonawcy lub

2)      tzw. dokumentach przedmiotowych, czyli obiektywnych dokumentach (np. kartach katalogowych) potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl