Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Pytanie:

Czy przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej jest obowiązkowe? Czy mogę przeprowadzić otwarcie ofert bez podania linku do strony z transmisją online? Planuję otwarcie ofert na 24 kwietnia br. i zastanawiam się, czy muszę zawrzeć w siwz informację o otwarciu ofert online?

Odpowiedź:

Przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej koronawirusa nie jest, w mojej ocenie, obowiązkowe. Zamawiający może dokonać tradycyjnego jawnego otwarcia ofert (planowanego na 24 kwietnia 2020 r.).

 Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Zamawiający nie może odroczyć otwarcia ofert w czasie ani przedłużyć terminu otwarcia. Nie jest również możliwe dokończenie przerwanego czy nie w pełni przeprowadzonego otwarcia ofert. Publiczne otwarcie ofert nie może zostać powtórzone w danym postępowaniu, ponieważ jest to czynność faktyczna oraz jednokrotna.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

 • Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

  przedłużenie pierwotnego terminu
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Dopuszczalne jest wyrażenie zgody na przedłużenie pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek wykonawcy został złożony przed upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień.
  Ustawa Pzp
 • Czy brak sekcji V w JEDZ należy uzupełnić?

  jednolity europejski dokument zamówienia
  Krzysztof Hodt
  W dokumencie JEDZ Część V "Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów" jest niewidoczna, ponieważ w Części I "Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego" ? w punkcie "Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia" jako rodzaj procedury wybrano "Procedura otwarta".
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

  przetarg nieograniczony
  Andrzej Łukaszewicz
  Zamawiający powinien przyjąć oświadczenia wykonawców dotyczące braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z uczestnikami postępowania, które zostały złożone samodzielnie po upływie 3 dni bez wzywania do uzupełnienia.
  Ustawa Pzp