Partnerzy serwisu:
W każdym przypadku określonym w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany wprowadzić w opisie przedmiotu zamówienia sformułowanie "lub równoważne".

Pytanie: 

Zamawiający ma zainstalowany system producenta X, do którego posiada oprogramowanie wraz z licencjami. W związku potrzebą zwiększenia pakietu licencji (liczby zmiennych) niezbędny jest zakup kolejnych określonych licencji do funkcjonującego oprogramowania. Nie istnieją żadne inne alternatywne licencje pasujące do tego systemu, jednak ich dostawców (wykonawców) może być wielu. Czy w opisie przedmiotu można użyć nazwy produktu, nie wskazując jednocześnie, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (gdyż po prostu takich nie ma)? 

Odpowiedź: 

W każdym przypadku określonym w art. 29 ust. 3 ustawy Pzpzamawiający jest zobowiązany wprowadzić w opisie przedmiotu zamówienia sformułowanie „lub równoważne”. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp „Przedmiotu? zamówienia? nie? można? opisywać? przez? wskazanie? znaków? towarowych,? patentów? lub? pochodzenia, źródła? lub? szczególnego? procesu,? który? charakteryzuje? produkty? lub? usługi? dostarczane? przez? konkretnego? wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy »lub równoważny«”. 

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior 

Więcej na www.portalzp.pl