Partnerzy serwisu:
W sytuacjach niepewnych, tam gdzie trudno oszacować pełen zakres prac, można przewidzieć prawo opcji. Wówczas ustala się zakres zamówienia, który na pewno zostanie zrealizowany oraz zakres zamówienia (maksymalny), który będzie mógł (ale nie będzie musiał) być wykonany w określonych przypadkach.

Pytanie:

Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego. Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu zamówienia wskazuje jedynie szacunkową liczbę roboczogodzin a ceną oferty jest cena za jedną roboczogodzinę. Rozliczenie będzie odbywać się w odniesieniu do faktycznie wypracowanych roboczogodzin.

Odpowiedź:

Co do zasady, zamawiający powinien przewidzieć zakres umowy. W sytuacjach niepewnych, tam gdzie trudno oszacować pełen zakres prac, można przewidzieć prawo opcji. Wówczas ustala się zakres zamówienia, który na pewno zostanie zrealizowany oraz zakres zamówienia (maksymalny), który będzie mógł (ale nie będzie musiał) być wykonany w określonych przypadkach.

Informacje dotyczące prawa opcji można znaleźć np. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w opinii pt.: „Prawo opcji w ustawie Prawo zamówień publicznych”.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie da się określić zakresu zamówienia nawet przy zastosowaniu prawa opcji. Wówczas nie pozostaje nic innego jak choćby porównanie cen ofertowych w zakresie roboczogodziny i podanie w opisie szacunkowej liczby roboczogodzin.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl