Partnerzy serwisu:
Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.

Pytanie: 

Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych ?musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny, defibrylator, autoklaw medyczny oraz sprzęt do rehabilitacji, a także meble do wyposażenia ośrodka zdrowia typu szafy, leżanki lekarskie, biurka lekarskie, fotele, stoły do badań niemowląt, blaty z przewijakami itp. 

Czy wartość zamówienia należy oszacować łącznie dla wszystkich ww. elementów wyposażenia, a więc sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego i mebli? Czy każdy z tych zakupów traktować należy jako odrębne zamówienia i szacować ich wartości osobno? A może sprzęt medyczny połączyć ze sprzętem rehabilitacyjnym i nabyć w ramach jednego zamówienia z podziałem na części? 

Odpowiedź: 

Wskazane w pytaniu dostawy należy podzielić według podobieństwa przedmiotowego i podmiotowego. 

Warto przytoczyć tutaj stanowisko UZP dotyczące szacowania wartości zamówienia pt.: „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej”. 

W opinii tej wskazano: „Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. 

Marta Mikulska-Nawacka  

Więcej na www.portalzp.pl