Partnerzy serwisu:
Na etapie rozpatrywania ofert wykryliśmy wadę w materiale zaproponowanym przez producenta. Wyjaśniamy, czy w takim przypadku można unieważnić postępowanie.

Pytanie:

W przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych (poniżej unijnego progu) w jednym z pakietów zaoferowano siatki do operacyjnego leczenia przepuklin. Kryterium oceny ofert to cena i termin dostawy.

Pierwszego w rankingu wykonawcę wezwaliśmy do przysłania próbki w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Personel medyczny po wnikliwej ocenie stwierdził, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia tzn. są monofilamentowe, polipropylenowe i niewchłanialne. Niestety, posiadają niewystarczającą wytrzymałość (siatka rozpruwa się przy lekkim rozciągnięciu i stanowią tym samym zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka).

Co w tej sytuacji należy zrobić? Nie badaliśmy jakości, ale zaoferowany produkt jest nie do przyjęcia. Czy można unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

Niewątpliwie zamawiający , z racji przedmiotu swojej działalności, jest związany konkretnymi parametrami siatek do operacyjnego leczenia przepuklin. Siatki te muszą być odpowiednie do właściwego spełnienia celu, dla którego są zamawiane.

W zaistniałej sytuacji unieważnienie pakietu dotyczącego przedmiotowych siatek na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie będzie prawidłowe. Zamawiający może jednak rozważyć ewentualne unieważnienie procedury zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp .

Okoliczności unieważnienia postępowania wskazane w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostały określone kumulatywnie. Pojawiają się, gdy:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym oraz

- tej istotnej zmiany okoliczności nie można było wcześniej przewidzieć.