Partnerzy serwisu:

Pytanie: 

Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty budowlane i dostawy – i realizuje je w dwóch odrębnych procedurach (prace świadczą różni wykonawcy). 

Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 zł netto, 214.959 zł netto, 323.000 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 zł netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro. Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek został wykonany z należytą starannością na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Czy w związku z cenami otrzymanych ofert nie powinniśmy przeprowadzić przetargu nieograniczonego a zapytanie ofertowe unieważnić? 

Odpowiedź: 

Procedurę zrealizowaną w sposób określony w treści pytania należy unieważnić. Szacunkowa wartość zamówienia na roboty budowlane powinna bowiem uwzględniać wartość przekazanej wykonawcy windy. Na powyższe wskazuje art. 33 ust. 2 ustawy Pzp

Katarzyna Bełdowska 

Więcej na www.portalzp.pl