Partnerzy serwisu:
Zamawiający w pierwszej kolejności jest zobowiązany oszacować wartość zamówienia.

Pytanie: 

Zgłosiliśmy do przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej wniosek o zmianę grupy taryfowej. W odpowiedzi otrzymaliśmy nową umowę. Dystrybutor jest jeden, ceny są ustalane urzędowo, przedsiębiorstwo narzuca swoje wzory umów i nie ma realnej możliwości czegokolwiek tu zmienić. Próby negocjacji postanowień umowy są bezcelowe. Poprzednia umowa została zawarta w trybie z wolnej ręki. Otrzymaliśmy 2 egzemplarze podpisanej przez wykonawcę umowy z prośbą o podpisanie przez nas i odesłanie jednego egzemplarza, co niezwłocznie uczyniliśmy. W tych okolicznościach nie ma już możliwości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy w takiej sytuacji można przyjąć, że nastąpiła zmiana poprzedniej umowy w zakresie grupy taryfowej niewymagająca przeprowadzania nowego postępowania? Jeżeli nie, to jak najlepiej rozwiązać ten problem i uzdrowić sytuację? Czy zawarta umowa jest nieważna i należy przeprowadzić nowe postępowanie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawierając w opisanych okolicznościach nową umowę dystrybucji energii elektrycznej, udzielił zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Pzp

Zamawiający w przypadku zawarcia nowej umowy, której przedmiotem jest usługa? dystrybucji energii elektrycznej, udzielił zamówienia publicznego.?Formalnie, bez względu na okoliczność wynikającą z istniejącego monopolu w tym zakresie, zamawiający w pierwszej kolejności był zobowiązany oszacować wartość zamówienia. W ten sposób mógłby ocenić, czy należy je zlecić w reżimie ustawy Pzp czy też ze względu na wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – poza jej regulacjami. 

Jeśli wartość zamówienia nie przekraczała progu kwotowego 30.000 euro, zawarcie umowy przebiegło prawidłowo. Natomiast w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia przewyższała tę kwotę, zamawiający był zobowiązany udzielić zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp z uwagi na istniejący monopol i niemożność uzyskania świadczenia od innego wykonawcy.? 

Andrzej Łukaszewicz  

Więcej na www.portalzp.pl