Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert.

wadiumPytanie: 

Czy jako zamawiający sektorowy możemy wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert i czy możemy ograniczyć formę wadium tylko do formy pieniężnej? Postępowanie będzie ogłoszone w bazie konkurencyjności w związku z aplikowaniem o środki unijne. Jego wartość to ok. 7 mln zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie może wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert. Taki zapis będzie stanowić naruszenie konkurencyjności. Natomiast wskazanie konkretnej formy, w jakiej ma zostać wniesione wadium, nie ogranicza zasady konkurencyjności i jest dopuszczalne w postępowaniach podprogowych.