Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert.

wadiumPytanie: 

Czy jako zamawiający sektorowy możemy wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert i czy możemy ograniczyć formę wadium tylko do formy pieniężnej? Postępowanie będzie ogłoszone w bazie konkurencyjności w związku z aplikowaniem o środki unijne. Jego wartość to ok. 7 mln zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie może wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert. Taki zapis będzie stanowić naruszenie konkurencyjności. Natomiast wskazanie konkretnej formy, w jakiej ma zostać wniesione wadium, nie ogranicza zasady konkurencyjności i jest dopuszczalne w postępowaniach podprogowych. 

W przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków unijnych o wartości nieprzekraczającej? 30.000 euro dla zamawiających klasycznych lub 443.000 euro dla zamawiających sektorowych nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Pzp,? lecz wytyczne udzielania zamówień współfinansowanych? dla danego projektu unijnego. 

Andrzej Łukaszewicz 

Więcej na www.portalzp.pl