Partnerzy serwisu:
Zamawiający musi zapewnić narzędzie umożliwiające komunikację z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sam dokonuje wyboru narzędzi komunikacji elektronicznej, z których będzie korzystał w toku postępowania

Pytanie:

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp a wraz z nią pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych – także tych o wartościach poniżej progów unijnych. Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta w Biuletynie Zamówień Publicznych? Gdzie wykonawcy wysyłają oferty i jak zamawiający je otwiera? Czy należy założyć jakieś dodatkowe konto internetowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do opatrywania dokumentów postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dopuszczalny jest skan dokumentu). Powyższe dotyczy zarówno specyfikacji warunków zamówienia, jak i wszystkich zawiadomień kierowanych do wykonawców w toku postępowania.

Zamawiający musi natomiast zapewnić narzędzie umożliwiające komunikację z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sam dokonuje wyboru narzędzi komunikacji elektronicznej, z których będzie korzystał w toku postępowania. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych funkcjonuje miniPortal. Zamawiający może prowadzić postępowania, korzystając z tego bezpłatnego narzędzia lub podjąć decyzję o zakupieniu systemu komercyjnego, których na rynku jest coraz więcej.

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać tzw. pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na Portal ZP.