Partnerzy serwisu:
Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp.

Pytanie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy dźwigowej a jego wartość nie przekracza 30.000 euro. Projektant określił w opisie przedmiotu zamówienia różne parametry platformy dźwigowej (np. jej wielkość, szerokość, udźwig itd.), wskazując także nazwę własną. W wyniku zapytania ofertowego wpłynęło 6 ofert, z czego 4 wykonawców dołączyło wykaz urządzenia równoważnego (innego niż wynika to ze znaku towarowego użytego w projekcie). W związku z tym, aby zbadać, czy platforma dźwigowa odpowiada parametrami technicznymi tym wymaganym przez zamawiającego, wystąpiłem z prośbą do projektanta o ocenę tej okoliczności. Projektant odpowiedział, że najkorzystniejsza oferta potwierdza wymagane w projekcie parametry, natomiast w stosunku do pozostałych 3 ofert nie jest w stanie tego stwierdzić. Co powinniśmy teraz zrobić?

Odpowiedź:

Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp. W opisanej sytuacji sugeruję wybór jako najkorzystniejszej tej oferty, której równoważność została potwierdzona przez projektanta i ewentualne sporządzenie notatki odnośnie do pozostałych ofert równoważnych.

Konieczność odrzucenia takich „niepewnych” ofert mogłaby w zasadzie wynikać jedynie z przepisów wewnętrznych, a skoro tak – to żeby nie generować kosztów np. powołania biegłego do oceny drugiej, trzeciej i czwartej w kolejności oferty – zamawiający mógłby znaleźć podstawę do odstąpienia od procedury w tym zakresie jako niemającej wpływu na wynik postępowania.

Renata Dzikowska

Więcej na Portal ZP