Partnerzy serwisu:
Elementów składowych zamówienia przy organizacji konferencji w formie zdalnej przy wykorzystaniu Internetu nie należy traktować jako usługi społecznej.

Pytanie:

Zamawiający przewidział w planie zamówień publicznych realizację zamówienia dotyczącego organizacji konferencji tj. usługi społecznej. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zmieniono formułę wydarzenia. Nadal jest to organizacja konferencji, tyle że w formie zdalnej, przy wykorzystaniu Internetu. Zaplanowano składowe zamówienia, tj. zapewnienie strony internetowej do rejestracji uczestników, zapewnienie prelegentów, nagranie video z konferencji, zapewnienie tłumaczenia, moderatora, panelu dyskusyjnego, materiałów do wysyłki i pomocy technicznej. Czy tego typu zamówienie nadal może być realizowane jako usługa społeczna?

Odpowiedź:

Wskazanych w pytaniu zamówień nie należy traktować jako usługi społecznej. Co prawda usługi te stanowią elementy składowe organizacji konferencji. Jednak biorąc pod uwagę ich charakter i zakres w stosunku do całego zamówienia, nie stanowią one głównego przedmiotu przy organizacji przedsięwzięcia.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP