Partnerzy serwisu:
Tak, procedura z wolnej ręki jest jednym z trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Pytanie:

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamówienie z wolnej ręki będzie można zastosować dla zamówień o wartościach poniżej progów unijnych? Czy należy wtedy umieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych? Czy trzeba również prowadzić protokół postępowania?

Odpowiedź:

Tak, procedura z wolnej ręki jest jednym z trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Kwestię udzielania takich zamówień reguluje art. 304, 305 oraz 306 nowej ustawy Pzp. W art. 305 nowej ustawy Pzp wskazane są okoliczności, w których zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki. Artykuł 306 ust. 1 nowej ustawy Pzp wskazuje, że dobrowolne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych.