Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo żądać w siwz przedstawienia polisy OC przed zawarciem umowy.

Pytanie:

W siwz znajduje się zapis, że przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi polisę OC z opłaconą składką do 4 grudnia 2019 r. Polisa nie była wymagana z ofertą, bo nie badano w postępowaniu zdolności ekonomicznej kandydatów (w związku z czym w siwz brak zapisu o tym, że wykonawca miał mieć ważną polisę OC na etapie składania ofert). Wykonawca wygrał postępowanie i zorientował się, że nie ma aktualnej polisy tzn. przedłuży ją na pewno przed podpisaniem umowy. Do dnia ważności polisy wszystkie składki były opłacane. Czy jeśli przedstawimy ważną polisę z datą przedłużenia jej ważności po 4 grudnia 2019 r., to zamawiający może nie podpisać z nami umowy? Czy wymóg żądania polisy jest uzasadniony?