Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Pytanie:

Czy dobrze rozumiem, że według nowej ustawy Pzp podczas szacowania łączymy dostawy podobne oraz identyczne usługi? Roboty budowlane szacujemy w rozumieniu obiektu budowlanego? Przykładowo jeżeli chcemy wybudować np.: w ramach terenu rekreacyjno- sportowego chodnik, szatnie lub zasadzić krzewy, to wszystkie te prace traktujemy łącznie? A jeśli budujemy czy remontujemy drogi w różnych miejscowościach, które są od siebie niezależne, to także łączymy te same roboty? Mamy też przewidzianą budowę oświetlenia w różnych miejscowościach – prace będą identyczne. Czy łączymy je w jedno zamówienie?

Odpowiedź:

Założony w pytaniu sposób szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane jest co do zasady (kierunkowo) właściwy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

 • Kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp

  roboty budowlane
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zastosowanie kryterium ceny i drugiego kryterium - odnoszącego się do oferowanej gwarancji - jest możliwe i zgodne z ustawą Pzp obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
 • Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

  Przetargi krok po kroku
  Katarzyna Bełdowska
  Zamawiający, szacując wartość przedmiotu zamówienia, powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych.
  Szacowanie usług projektowych i nadzoru inwestorskiego
 • Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

  roboty budowlane
  Katarzyna Bełdowska
  Wszystkie świadczenia kwalifikowane w ramach kategorii 45000000-7 stanowią niewątpliwie roboty budowlane. Roboty renowacyjne należy z całą pewnością zaliczyć do robót wykończeniowych i pozostałych.
  Fresk w kościele przy Żydowskiej, przedstawiający rzekomą profanację hostii