Partnerzy serwisu:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert należy podać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego.

Pytanie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane powyżej progów unijnych przewidujemy udzielenie zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Czy na otwarciu ofert powinniśmy podawać wartość przeznaczoną na realizację zamówienia podstawowego wraz z kwotą szacowaną na roboty z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp? Czy członkowie komisji powinni poinformować wyłącznie o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego bez dodatkowego informowania o innych możliwych zamówieniach?

Odpowiedź:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert należy podać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego.

Kwota podana na otwarciu ofert musi obejmować ten sam zakres prac, który mają wycenić wykonawcy w ofercie. Skoro wykonawcy podają cenę za wykonanie zamówienia w podstawowym zakresie, to i kwota podana przed otwarciem ofert musi odnosić się wyłącznie do zakresu podstawowego zamówienia.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl/