Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Przetarg unijny z podziałem na dwie części i terminem realizacji do 20 grudnia. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. 9 grudnia rozprawa w KIO. Jako jednostka budżetowa z dniem 31 grudnia 2020 r. zwracamy do Ministerstwa Finansów wszystkie niewykorzystane środki finansowe, w tym środki na realizacje pierwszej części zamówienia. W przypadku, gdy KIO nakaże unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej, z obowiązkiem ponownego badania ofert i ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty (odwołującego), wiemy, że:

  • oferta odwołującego przewyższa środki, którymi dysponuje zamawiający,
  • termin realizacji umowy jest nierealny (czas niezbędny na badanie podmiotowe w procedurze odwróconej + zawarcie umowy + dostawa sprzętu).

Moje pytanie: Czy zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO może unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważnić postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak środków na realizację oferty odwołującego (art. 93 ust. 1 pkt 4)? Czy jest możliwość, abym nie zawarła umowy z odwołującym, zgodnie z orzeczeniem KIO? Sytuacja patowa: możliwe, że zamawiający jest w stanie zwiększyć kwotę na realizację zamówienia (bo bardzo nam zależy na zakupie sprzętu), ale jest już zbyt mało czasu (na załatwienie formalności i zwiększenie środków finansowych oraz na realizację umowy). Czy pomimo orzeczenia KIO możemy nie zawierać umowy i unieważnić ją z art. 93 ust. pkt 4 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Sytuacja przedstawiona w pytaniu nie jest zupełnie wykluczona, a w związku z tym zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO mógłby unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie po dokonaniu analizy okoliczności zaistniałych w przedmiotowym postępowaniu unieważnić postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty odwołującego.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl/