Partnerzy serwisu:
Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.

Pytanie:

Czy wykonawca, którego oferta została uznana przez KIO jako niespełniająca warunków SWZ (i w ponownej ocenie odrzucona zgodnie z wyrokiem) i który złożył skargę na wyrok KIO, a jednocześnie nie przedłużył wadium, zachowuje przymiot wykonawcy? Czy wobec tego jest uprawniony do występowania na podstawie ustawy Pzp z wnioskiem o dostęp do protokołu postępowania? Czy osoba upoważniona do występowania w imieniu wykonawcy (konsorcjum) na podstawie pełnomocnictwa w dalszym ciągu zachowuje to uprawnienie?

Odpowiedź:

Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Oznacza to, że aby uzyskać dostęp do protokołu nie jest konieczne posiadanie statusu wykonawcy.

Karol Jaworski

Więcej na www.portalzp.pl