Partnerzy serwisu:
Przepisy art. 291 ustawy Pzp doprecyzowują zasady związane z udostępnianiem ofert jako załączników do protokołu, które wskazuje art. 74 ust. 2 pkt 1 nowego Pzp. Artykuł 291 ust. 1 ustawy Pzp dotyczy trybu podstawowego z fakultatywnymi negocjacjami.

Pytanie:

Czy art. 291 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że złożone oferty wraz z załącznikami udostępniamy w terminie 3 dni, dotyczy wszystkich trybów czy tylko procedury z negocjacjami? Czy należy opublikować gdzieś skany złożonych ofert? Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., często otrzymujemy powyżej 30 ofert wraz z załącznikami. Udostępnienie ich to będzie mrówcza praca.

Odpowiedź:

Przepisy art. 291 ustawy Pzp doprecyzowują zasady związane z udostępnianiem ofert jako załączników do protokołu, które wskazuje art. 74 ust. 2 pkt 1 nowego Pzp. Artykuł 291 ust. 1 ustawy Pzp dotyczy trybu podstawowego z fakultatywnymi negocjacjami.

Zgodnie z tym artykułem w przypadku postępowania z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający ma obowiązek udostępnić pierwotne oferty (składane w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) niezwłocznie po ich otwarciu. Przepis ten rozgranicza moment udostępnienia ofert w porównaniu z postępowaniem, gdzie zamawiający obowiązkowo prowadzi negocjacje. Tutaj zgodnie z art. 291 ust. 2 ustawy Pzp treść pierwotnych ofert czyli tych, które podlegają negocjacjom, udostępnia się dopiero po otwarciu ofert ostatecznych.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl

 • Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

  oferta przetargowa
  Justyna Rek-Pawłowska
  Oferta jako informacja publiczna może być bowiem udostępniona każdemu zainteresowanemu podmiotowi, niekoniecznie będącemu wykonawcą w danym postępowaniu. Należy natomiast pamiętać o obowiązujących datach udostępniania dokumentów danej procedury.
  Oferta przetargowa
 • Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

  najkorzystniejsza oferta
  Marta Mikulska-Nawacka
  Wobec literalnego brzmienia zacytowanego wyżej przepisu rodzi się wątpliwość, czy np. wyjaśnienia dotyczące treści oferty należy potraktować tak jak ofertę, czy też inny dokument, który to może zostać udostępniony po wyborze oferty (lub unieważnieniu postępowania).
  Dokumenty przetargowe
 • Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów - zasady Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Sprawdź, czy zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów powinien złożyć każdy wykonawca od razu z ofertą. W artykule znajdziesz opinię UZP.
  Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów