Partnerzy serwisu:
W uzasadnieniu do ustawy Pzp z 2019 roku wskazano: "Ustawa przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługi informatyczne w procedurze unijnej. Termin składania ofert jeszcze nie upłynął. Zamawiający zweryfikował swoje potrzeby i doszedł do wniosku, że bardziej opłacalne jest zatrudnienie na umowę o pracę informatyka niż zlecenie na zewnątrz usług informatycznych. Czy unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp wymaga jakiegoś szczególnego uzasadnienia? Czy zamawiający unieważniając postępowanie na podstawie ww. przepisu, może wskazać, że zweryfikował swoje potrzeby i zdecydował, że korzystniej będzie zatrudnić informatyka na umowę o pracę? Decyzja ta jest także podyktowana nowymi decyzjami organu zarządzającego.

Odpowiedź:

W opisanych okolicznościach wydaje się, że dopuszczalne będzie unieważnienie postępowania zgodnie z omawianą podstawą prawną.

W uzasadnieniu do ustawy Pzp z 2019 roku wskazano: „Ustawa przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Rozwiązanie to umożliwi zamawiającym zakończenie prowadzonych postępowań w sytuacji wystąpienia innych niż obowiązkowe podstaw unieważnienia postępowania, które powodują, że dalsze prowadzenie tych postępowań mija się z celem."

Z literalnej wykładni art. 256 ustawy Pzp nie wynika, by do możliwości unieważnienia postępowania na podstawie przedmiotowej przesłanki wymagane były jakieś istotne okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia przed wszczęciem tego postępowania. Przepis wymaga jedynie wystąpienia nowych okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zatem okoliczności te – jako „nowe" – muszą wystąpić po wszczęciu postępowania (przy czym terminem końcowym na czynność unieważnienia z powodu wystąpienia takich okoliczności jest termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert).

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl

 • W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

  wadium
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).
  Wadium - ustawa Pzp
 • Krok po kroku przez tryb podstawowy z obowiązkiem i możliwością negocjacji

  tryb podstawowy
  Katarzyna Pyrka
  Tryb podstawowy to tryb trójwariantowy. Zgodnie z art. 275 pkt 2 i 3 nowej ustawy Pzp zamawiający może wybrać jedną z dwóch opcji postępowania z negocjacjami.
  Podstawowy tryb udzielania zamówień
 • Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

  unieważnienie
  Justyna Andała-Sępkowska
  Błąd zamawiającego w postaci podania jednej stawki VAT ma wpływ na wynik postępowania i może powodować konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.
  Stawki VAT - ustawa Pzp