Partnerzy serwisu:
Usługi pocztowe i kurierskie należy szacować według poniższych wskazówek i jako usługi społeczne zlecać według określonych procedur dedykowanych tego typu zamówieniom.

Pytanie:

Zawarliśmy z Pocztą Polską SA umowę o wartości poniżej 130.000 zł netto na 1 rok na świadczenie usług:

1) wysyłania listów i paczek (poleconych, zwykłych, za potwierdzeniem odbioru itp.) – brak tutaj VAT,

2) odbioru korespondencji wraz jej nadaniem w naszej siedzibie (poczta firmowa) opodatkowanych VAT.

Czy w związku z tym, że usługa poczty firmowej jest opodatkowana, powinienem, szacując jej wartość, przyjąć kwotę netto? Przykładowo wysyłka korespondencji kosztuje nas rocznie 72.000 zł, a poczta firmowa 4.800 zł + 23% VAT. Czy wobec tego wartość szacunkowa usług pocztowych to 76.800 zł rocznie? Czy wydatki poniesione na korzystanie z usług innych firm kurierskich (TNT, DPD itp.) do przesyłania paczek i korespondencji powinienem dodawać do planowanej rocznej kwoty zamówień na usługi pocztowe czy traktować jako oddzielne zamówienie? Co zrobić, jeśli Poczta Polska podniesie w ciągu trwania umowy ceny usług albo zwiększymy ilość wysyłanej korespondencji i okaże się, że wartość całego zamówienia przekroczy 130.000 zł? W jakim trybie udzielać zamówienia na usługi pocztowe? Czy mają one charakter usług społecznych?

Odpowiedź:

Usługi pocztowe i kurierskie należy szacować według poniższych wskazówek i jako usługi społeczne zlecać według określonych procedur dedykowanych tego typu zamówieniom.

Artykuł 28 ustawy Pzp wskazuje, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.

Szacując wartość zamówienia na usługi pocztowe, zamawiający powinien zatem przyjąć ich wartość netto, czyli 76.800 zł.

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) wyjaśniono, że „(...) dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

 • Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

  negocjacje bez ogłoszenia
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Nowa ustawa Pzp nie przewiduje obowiązku informowania prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości zamówienia równej progom unijnym lub je przekraczającej. Został on zniesiony.
  Negocjacje bez ogłoszenia
 • Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

  unieważnienie
  Justyna Andała-Sępkowska
  Błąd zamawiającego w postaci podania jednej stawki VAT ma wpływ na wynik postępowania i może powodować konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.
  Stawki VAT - ustawa Pzp
 • Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

  dokumentacja elektroniczna
  Katarzyna Bełdowska
  Zamawiający powinien określić w dokumentacji postępowania wybraną przez siebie drogę komunikacji, tj. sposób i formę składania dokumentów, w tym tych "potwierdzających", jak i tych składanych w celu wyjaśnienia niejasnych treści.
  Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna