Partnerzy serwisu:
To zamawiający decyduje, czy stroną internetową prowadzonego postępowania będzie miniPortal, czy strona BIP.

Pytanie:

Co to jest, zgodnie z nową ustawą Pzp , strona internetowa prowadzonego postępowania? Nie mamy komercyjnej platformy do prowadzenia procedur zamówieniowych i korzystamy z miniPortalu. Do tej pory wszystkie dokumenty publikowaliśmy na naszej stronie internetowej będącej stroną BIP . Jednak odkąd na miniPortalu pojawiła się możliwość zamieszczania SWZ i załączników do niej, zastanawiam się, czy publikacja dokumentów na naszej stronie BIP jest obligatoryjna? Czy teraz miniPortal jest dla wszystkich zamawiających korzystających z rządowych rozwiązań stroną internetową prowadzonego postępowania? Czy na miniPortalu musimy umieszczać SWZ i jej zmiany, informację o wysokości środków na zamówienie, informację z  otwarcia ofert itp.? Czy jeśli publikuję SWZ na miniPortalu, muszę dodatkowo umieścić ją na stronie WWW zamawiającego? Co jest stroną internetową prowadzonego postępowania, kiedy nie korzysta się z komercyjnych platform? Czy mogę ograniczyć się do zamieszczenia SWZ tylko i wyłącznie na stronie BIP i dodawać tam kolejne dokumenty w postępowaniu?

Odpowiedź:

To zamawiający decyduje, czy stroną internetową prowadzonego postępowania będzie miniPortal, czy strona BIP.

Rozszerzenie funkcjonalności miniPortalu o możliwość zamieszczania na nim SWZ i innych dokumentów postępowania powoduje, że może on stanowić stronę internetową prowadzonego postępowania. Wynika to wprost z informacji zamieszczonej na stronie miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl