Partnerzy serwisu:
Obowiązek składania oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odnoszącego się do podwykonawcy i jego zakres zależą od decyzji zamawiającego.

Pytanie:

Czy w trybie podstawowym prowadzonym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy żądać od podwykonawcy oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Rozumiem, że w przypadku podstaw wykluczenia jest to obligatoryjne. A jak będzie w odniesieniu do spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Które podmioty muszą złożyć wskazane oświadczenie?

Odpowiedź:

Obowiązek składania oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odnoszącego się do podwykonawcy i jego zakres zależą od decyzji zamawiającego. Przy czym zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp i art. 109 ustawy Pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu nie dotyczą podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym wykonawcy swoje zasoby.

Do podwykonawcy w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Pzp ma zastosowanie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl