Partnerzy serwisu:
Zarówno "stare", jak i "nowe" przepisy Pzp nie zabraniają zamawiającemu wszczynania postępowania, jeżeli dysponuje on mniejszym budżetem na dane zamówienie niż ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa.

Pytanie:

Szacunkowa wartość zamówienia dla potrzeb ogłoszenia przetargu podstawowego ustalona z należytą starannością przekracza kwotę, jaką zamawiający zarezerwował w budżecie oraz w planie zamówień publicznych na rok 2021. Czy różnica w kwotach pomiędzy szacunkiem a budżetem jest dopuszczona przepisami prawa? Czy szacunkowa wartość zamówienia musi odzwierciedlać zarezerwowaną kwotę, jaka jest w budżecie (np. jeden do jednego)? Na otwarciu ofert podano kwotę, jaką zamawiający zarezerwował w budżecie, pomimo że szacunek zamówienia został określony na znacznie wyższym poziomie.

Odpowiedź:

Zarówno „stare", jak i „nowe" przepisy Pzp nie zabraniają zamawiającemu wszczynania postępowania, jeżeli dysponuje on mniejszym budżetem na dane zamówienie niż ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa. Przepisy Pzp nie łączą ze sobą tych wartości, a zamawiający ma podstawę do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 nowego Pzp w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl