Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Pytanie:

Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego, powinnam też wpisywać zamówienia w ramach budżetu obywatelskiego, którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków jest przeznaczona na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne?

Odpowiedź:

Tak, sumowaniu podlegają wszystkie tożsame zamówienia, niezależnie od źródła ich finansowania. Tym samym, ustalając zakres zamówień tożsamych tj. podlegających łącznemu szacowaniu, należy wziąć pod uwagę zarówno zamówienia finansowane z budżetu własnego zamawiającego, jak i te finansowane w ramach projektów zewnętrznych (projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl