Partnerzy serwisu:
Na zamówienia związane z działalnością kulturalną może składać się wiele dostaw lub usług, niekoniecznie o takim samym lub podobnym przeznaczeniu, które by zawsze uzasadniały łączne szacowanie wszystkich zamówień.

Pytanie:

Jako instytucja kultury zawieramy różne umowy związane z działalnością kulturalną. Wszystkie dotyczą zamówień poniżej 130.000 zł. Czy każdą umowę powinnam oszacować osobno i zastosować wyłączenia z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, czy jednak wszystkie umowy w zakresie działalności kulturalnej trzeba sumować i stosować wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2?

Odpowiedź:

Na zamówienia związane z działalnością kulturalną może składać się wiele dostaw lub usług, niekoniecznie o takim samym lub podobnym przeznaczeniu, które by zawsze uzasadniały łączne szacowanie wszystkich zamówień.

Zadane pytanie dotyczy szacowania wartości zamówienia i podjęcia na jego podstawie decyzji o stosowaniu odpowiednich przepisów ustawy Pzp bądź jej niestosowaniu ze względu na:

  • wartość mniejszą niż 130.000 zł albo
  • wyłączenie tzw. przedmiotowe, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

W przedmiotowym przypadku warto kierować się w szczególności wymaganiami z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl