Partnerzy serwisu:
Subskrypcja oprogramowania jest dostawą w rozumieniu ustawy Pzp. Zamówienie takie należy traktować jako "zwykłą" dostawę, a nie dostawę powtarzającą się lub podlegającą wznowieniu.

Pytanie:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na korzystanie z oprogramowania dostępnego w chmurze poprzez jego subskrypcję. Czy na gruncie ustawy Pzp subskrypcja oprogramowania, korzystanie z oprogramowania w chmurze powinny być klasyfikowane jako dostawa, czy też usługa? Zamawiający ma również wątpliwość co do doboru odpowiedniej metody szacowania tego zamówienia. Dostęp do tego oprogramowania (możliwość korzystania) jest wykupowany na kolejny już rok. Czy w związku z faktem, iż zamówienie to jest powtarzane (choć zasadność jego udzielania jest rokrocznie analizowana), powinno zostać oszacowane zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp? Czy w związku z tym subskrypcję oprogramowania zamawianą na kolejny rok należy traktować jako dostawę/usługę powtarzającą się, podlegającą wznowieniu? Czy licencję należałoby traktować tak samo?

Odpowiedź:

Subskrypcja oprogramowania jest dostawą w rozumieniu ustawy Pzp. Zamówienie takie należy traktować jako „zwykłą" dostawę, a nie dostawę powtarzającą się lub podlegającą wznowieniu.

Przepis art. 7 pkt 4 nowego Pzp definiuje dostawy jako nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl