Partnerzy serwisu:
Subskrypcja oprogramowania jest dostawą w rozumieniu ustawy Pzp. Zamówienie takie należy traktować jako "zwykłą" dostawę, a nie dostawę powtarzającą się lub podlegającą wznowieniu.

Pytanie:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na korzystanie z oprogramowania dostępnego w chmurze poprzez jego subskrypcję. Czy na gruncie ustawy Pzp subskrypcja oprogramowania, korzystanie z oprogramowania w chmurze powinny być klasyfikowane jako dostawa, czy też usługa? Zamawiający ma również wątpliwość co do doboru odpowiedniej metody szacowania tego zamówienia . Dostęp do tego oprogramowania (możliwość korzystania) jest wykupowany na kolejny już rok. Czy w związku z faktem, iż zamówienie to jest powtarzane (choć zasadność jego udzielania jest rokrocznie analizowana), powinno zostać oszacowane zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp? Czy w związku z tym subskrypcję oprogramowania zamawianą na kolejny rok należy traktować jako dostawę/usługę powtarzającą się, podlegającą wznowieniu? Czy licencję należałoby traktować tak samo?

Odpowiedź:

Subskrypcja oprogramowania jest dostawą w rozumieniu ustawy Pzp. Zamówienie takie należy traktować jako „zwykłą" dostawę, a nie dostawę powtarzającą się lub podlegającą wznowieniu.

Przepis art. 7 pkt 4 nowego Pzp definiuje dostawy jako nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl