Partnerzy serwisu:
Zamawiającymi sektorowymi mogą być zamawiający publiczni, wykonujący jeden z rodzajów działalności sektorowej, z art. 5 ust. 4 ustawy Pzp.

Pytanie:

Gmina chce wykonać budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę lub budowę oczyszczalni dla mieszkańców gminy. Czy według nowej ustawy Pzp w dalszym ciągu jest to zamówienie sektorowe?

Odpowiedź:

Tak, w takim przypadku gmina udziela zamówienia sektorowego.

Zamawiającymi sektorowymi mogą być zamawiający publiczni, wykonujący jeden z rodzajów działalności sektorowej, z art. 5 ust. 4 ustawy Pzp. Do zamawiających publicznych zgodnie z art. 4 pkt 1 zalicza się m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Gminy, które wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy Pzp, udzielają zamówień sektorowych i zaliczają się do zamawiających sektorowych.