Partnerzy serwisu:
Podział zamówienia na części jest uprawnieniem zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Decyzja w tej mierze leży w gestii zamawiającego i nie może zostać zakwestionowana przez zewnętrzne podmioty.

Pyt

Publikuj

nie:

Prowadzę postępowanie na budowę placu zabaw tj.: przygotowanie terenu i montaż zabawek w pięciu miejscowościach. Łączna wartość zamówienia dla 5 miejscowości wynosi 308.000 zł netto. Część nr 1 wynosi 43.000 zł, część nr II 53.000 zł, część nr III 69.000 zł, część nr IV 91.000 zł, a część nr V 50.000 zł. Moje pytanie dotyczy tego, czy muszę dzielić inwestycję na 5 części, czy też mogę udzielić jednego zamówienia. Istnieją opinie, które mówią, iż jeśli zamówienie ma stosunkowo małą wartość i małe i średnie firmy mają szanse je pozyskać, to wówczas podział nie jest konieczny. Dodatkowo martwi nas, że samo utrzymanie placu budowy przez wykonawców podroży nam złożone oferty. Obawiamy się również, że jeśli jakiś wykonawca wygra postępowanie tylko na jedną część, to ze względu na małą jej wartość nie będzie chciał podpisać umowy. Postępowanie jest współfinansowane ze środków unijnych.

Odpowiedź:

Podział zamówienia na części jest uprawnieniem zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Decyzja w tej mierze leży w gestii zamawiającego i nie może zostać zakwestionowana przez zewnętrzne podmioty.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający może:

  • udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub
  • dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania.

W przypadku braku podziału zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody takiej decyzji.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl