Partnerzy serwisu:
Zamawiający, jako beneficjent zobowiązań wynikających z gwarancji wadialnej powinien zwrócić wadium, mimo że uznał, iż wniesiono je nieprawidłowo.

Pytanie:

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy ze względu na nieprawidłowe wniesienie wadium. Wykonawca złożył bowiem skan gwarancji bez podpisu elektronicznego wystawcy. Czy w takim przypadku zamawiający zwraca wadium, składając gwarantowi oświadczenie o jego zwolnieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający, jako beneficjent zobowiązań wynikających z gwarancji wadialnej powinien zwrócić wadium, mimo że uznał, iż wniesiono je nieprawidłowo.

Zobowiązanie wynikające z wystawionej gwarancji wiąże się z obciążeniem finansowym wykonawcy poprzez blokowanie limitu gwarancyjnego przyznanego przez bank lub ubezpieczyciela i gwaranta. Dlatego też należy zwrócić wadium, które uznano za nieprawidłowo wniesione na takich samych zasadach, jak to złożone właściwie. Zwolnienie wadium traktowane jest jak zwolnienie z długu.

Zamawiający nie otrzymał od wykonawcy oryginału gwarancji w postaci elektronicznej. Dokument gwarancji mógł jednak zostać wytworzony  prawidłowo z zachowaniem wszelkich wymogów co do jego formy, treści i postaci, a tylko wykonawca nie dochował staranności, przekazując go zamawiającemu. W takim przypadku należy stwierdzić, że wobec beneficjenta (zamawiającego) powstało zobowiązanie gwaranta co do odpowiedzialności na określoną kwotę, w oznaczonych ramach czasowych.

Iwona Bujak

Więcej na www.portalzp.pl