Partnerzy serwisu:
Wykonawcy mają prawo wnieść odwołanie również na czynność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wobec czego zamawiający nie powinien wszczynać nowej procedury w terminie 10 dni przewidzianym na wniesienie odwołania.

Pytanie:

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet zamawiającego. Postępowanie jest prowadzone powyżej progu unijnego. Czy na taką czynność wykonawcy przysługuje odwołanie, czy zamawiający może przed upływem 10 dni ogłosić kolejne postępowanie?

Odpowiedź:

Wykonawcy mają prawo wnieść odwołanie również na czynność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wobec czego zamawiający nie powinien wszczynać nowej procedury w terminie 10 dni przewidzianym na wniesienie odwołania.