Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

Justyna Andała-Sępkowska
18.11.2021 08:00
A A A
Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania (Fot.Agencja Gazeta)

Jeżeli nie złożono żadnej oferty, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Pytanie:

Unieważniłam procedurę na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp z powodu braku ofert. Postępowanie prowadziłam na platformie zakupowej i na e-Zamówienia. Czy otrzymam jakieś potwierdzenie z BZP? Czy muszę wysyłać formularz o złożonych ofertach do prezesa UZP? Jakich innych formalności powinnam dopełnić?

Odpowiedź:

O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania a także zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania. Z każdej procedury należy ponadto sporządzić protokół.

Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się albo zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania. Jeżeli nie złożono żadnej oferty, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne