Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp zamawiający jest zobligowany przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Pytanie:

Prowadzę przetarg na dostawę ładowarki kołowej. W OPZ mamy zapis, że wszystkie podzespoły, takie jak: silnik, mosty, przekładnia mają być od jednego producenta. Jeden z wykonawców zarzuca nam, że taki zapis nie dopuszcza składania ofert z powodów technicznych wszystkim dostawcom. Powołuje się na wyrok KIO z 10 czerwca 2015 r. (sygn. akt KIO 1112/15), w którym wskazano: „OPZ powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. Naruszenie powyższego przepisu może polegać na dookreśleniu OPZ w taki sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb zamawiającego. Zamawiający nie może bowiem wymagać od wykonawców takich właściwości przedmiotu zamówienia, które nie mają znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia, a które powodują lub wręcz eliminują konkurencję na rynku".

W związku z powyższym wykonawca chce, abyśmy skreślili nasz zapis. Czy ma rację? Znamy co najmniej dwie firmy, które są w stanie zaoferować nam maszynę zgodnie z naszymi wymaganiami. Czy to wystarczy, aby zachować konkurencyjność?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp zamawiający jest zobligowany przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Artykuł 99 ust. 4 ustawy Pzp stwierdza, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Dariusz Bernacki

Więcej na www.portalzp.pl