Partnerzy serwisu:
Oceny dopuszczalności zmian takiej umowy należy więc dokonać w świetle art. 144 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r.

Pytanie:

Jakie przepisy stosować do zmiany umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp. Chcemy zmienić umowę w zakresie terminu realizacji zamówienia, gdyż nie wykorzystaliśmy pełnej jego wartości. Taką sytuację przewidziałem w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.

Odpowiedź:

Stosownie do przepisów wprowadzających nową ustawę Pzp z 11 września 2019 r. do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w uchylanym Prawie zamówień publicznych, zawartych:

  1. przed 1 stycznia 2021 r.,
  2. po 31 grudnia 2020 r. w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. – stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 91 ust. 1 ustawy wprowadzającej).

Oceny dopuszczalności zmian takiej umowy należy więc dokonać w świetle art. 144 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl