Partnerzy serwisu:
Postępowania do 130.000 zł nie podlegają reżimowi ustawowemu.

Pytanie:

Czy zamawiający udzielając zamówień do 130.000 zł, jest zobowiązany opublikować informację o zawarciu umowy, której wartość jest równa lub przewyższa kwotę 10.000 zł (brutto czy netto)? Czy są jakieś przepisy prawne, w tym ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które regulują tę kwestię?

Odpowiedź:

Postępowania do 130.000 zł nie podlegają reżimowi ustawowemu. Zamawiający nie są tu jednak w zupełności zwolnieni z podstawowych reguł, takich jak zasady uczciwej konkurencji , równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. Tym samym zamawiający powinien ujawnić informację o każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego , bowiem za jej pośrednictwem wydatkowane są środki publiczne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp postępowania klasyczne do kwoty 130.000 zł są wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Proces ich udzielania określa wewnętrzny regulamin zamawiającego. Tworząc go, zamawiający nie może zapominać, że zastosowanie mają ogólne zasady.

Katarzyna Pyrka

Więcej na www.portalzp.pl